Μεσοχειμωνιάτικη Καταμέτρηση Υδρόβιων Πουλιών στη Λίμνη του Πολυφύτου


Στις 12 του Γενάρη, μια ομάδα από καταμετρητές πτηνών, αποτελούμενη από μέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης, «σάρωσε» ολόκληρη τη λίμνη Πολυφύτου, καταγράφοντας τα υδρόβια πτηνά που φιλοξενούνται αυτή την περίοδο στο βιότοπό της.

Το όλο εγχείρημα αποτελεί μέρος μιας δράσης, η οποία ονομάζεται «Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών». Οι μετρήσεις αυτές οργανώνονται κάθε Ιανουάριο από το Διεθνές Γραφείο Έρευνας των Υδρόβιων Πουλιών, διαρκούν δύο εβδομάδες και διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Εγγύς και Μέσης Ανατολής. Στην Ελλάδα, όλα τα στοιχεία της καταμέτρησης συγκεντρώνονται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (BirdLife International), αναλύονται και εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα για την κατάσταση των ειδών και των υγροτόπων τους.

Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος δεκάδες ομάδες ορνιθοπαρατηρητών - καταμετρητών από όλη την Ελλάδα, όργωσαν τους υγροτόπους της χώρας μας, κάνοντας μια προσπάθεια ταυτόχρονης και πλήρους καταγραφής των ειδών και των πληθυσμών τους.
Η καταμέτρηση της Λίμνης του Πολυφύτου έγινε από τους Νίκο Παναγιωτόπουλο, Λουκά Νίτσα και Νίκο Σταμκόπουλο, οι οποίοι ξεκίνησαν το χάραμα από την περιοχή του Ρυμνίου και οδεύοντας περιμετρικά της λίμνης, τερμάτισαν νωρίς το απόγευμα στις εκβολές του ρέματος της Λάφιστας.

Η καταγραφή έγινε με τηλεσκόπια και κιάλια από παρόχθια σημεία, τα οποία προσέφεραν μεγάλη οπτική επαφή. Από τη ποικιλία των πουλιών που καταγράφηκε, η Φαλαρίδα και ο Κορμοράνος είναι δύο από τα είδη τα οποία κυριαρχούσαν σε πληθυσμό, σε όλο το μήκος της λίμνης. Αρκετά μικρότερες συγκεντρώσεις είχαν οι Ερωδιοί (Σταχτοτσικνιάς, Λευκοτσικνιάς) και η Λαγγόνα. Από τους γλάρους κυριαρχούσε ο Καστανοκέφαλος Γλάρος, ενώ πιο σπάνιος ήταν ο Ασημόγλαρος της Κασπίας. Επίσης, παρατηρήθηκε και μια πολύ μικρή ομάδα - σε σχέση με άλλες λίμνες - Αργυροπελεκάνων κοντά στη γέφυρα των Σερβίων.

Ο υδροβιότοπος της λίμνη του Πολυφύτου, παρά την τεράστιά του έκταση, είναι από τους πιο ταλαιπωρημένους της Δυτικής Μακεδονίας. Φαίνεται ότι μια σειρά από ανθρωπογενείς πιέσεις, προκαλούν μια αστάθεια στο οικοσύστημα με δυσμενείς συνέπειες στην πτηνοπανίδα. Οι κυριότερες φέρονται να είναι:
· Οι εκτεταμένες αμμοληψίες
· Η ανεξέλεγκτη και δίχως σχεδιασμό άσκηση της Θήρας
· Οι υλοτομίες των παρυδάτιων δέντρων
· Οι αυξομειώσεις στη στάθμη της λίμνης
· Οι τεράστιες ποσότητες αστικών και γεωργικών αποβλήτων.
Παρατηρήθηκαν επίσης σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης του βιοτόπου ανάντη της γέφυρας του Ρυμνίου (προς το φράγμα του Ιλαρίωνα). Σε προηγούμενες χρονιές, διαβιούσε εκεί ένας μεγάλος αριθμός πουλιών, που όμως σήμερα, έχει μειωθεί λόγω εκτεταμένης αναμόχλευσης του εδάφους από τις εξοντωτικές και παράνομες αμμοληψίες.

Σημαντικά μειωμένοι ήταν και οι πληθυσμοί ορισμένων ειδών, που κυνηγιούνται άγρια αυτή την περίοδο (πχ. ορισμένα είδη πάπιας: Πρασινοκεφαλόπαπια, Κιρκίρι, Σφυριχτάρι, Κυνηγόπαπια). Το σύνολο των παραπάνω δεν ξεπερνούσε τα 300 άτομα, ενώ ο αριθμός των κυνηγών που παρατηρήθηκε μόνο την ημέρα της καταμέτρησης ήταν ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με τα επιτρεπόμενα είδη (περίπου 10 κυνηγετικές ομάδες σε όλη τη λίμνη). Βάσει της φετινής Ρυθμιστικής Διάταξης του Δασαρχείου Κοζάνης επιτρέπονται να θηρευτούν έως και 12 πουλιά από όλα τα θηρεύσιμα παρυδάτια είδη. Με απλή αναλογική σκέψη φαίνεται ζήτημα ημερών η επιβίωσή τους.

Αν και η λίμνη είναι τεράστια σε μέγεθος φαίνεται πως μια σειρά από ζητήματα επηρεάζουν τη συγκράτηση μεγαλύτερου πληθυσμού υδρόβιων πουλιών. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλα αυτά να τεθούν επί τάπητος, να μελετηθούν συστηματικά και να οργανωθεί μια πιο ολοκληρωμένη διαχείριση, λαμβάνοντας ουσιαστικά μέτρα για την προστασία του υγροτόπου ο οποίος αποτελεί ένα στολίδι όλων των παραλίμνιων Δήμων.

Η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, επιθυμεί να ιδρύσει μια «Ομάδα Ορνιθοπαρατήρησης», η οποία θα αναλάβει να καταγράφει σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση των υδρόβιων πτηνών και του βιοτόπου της λίμνης του Πολυφύτου.

Καλούνται, όλοι ενδιαφερόμενοι από την παραλίμνια περιοχή να συμμετέχουν, αλλά και φορείς να στηρίξουν την προσπάθειά μας αυτή.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣΠληροφορίες:
Λουκάς Αθ. Νίτσας,
Δασοπόνος, Υποψήφιος MSc. «Αειφορικής Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»
Τηλ: +306979793516 e-mail: l .nitsas@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:


________________________________________________
_________________________________________
________________________________