Βάλτωσε η διαδικασία για τη διαχείριση των περιοχών Natura στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τι λένε η Περιφέρεια, οι Δήμοι και οι Νομαρχίες;

Σε προηγούμενο δημοσίευμα μας, (8 Νοεμ. 2007), αναφερθήκαμε στις Προστατευόμενες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και την ανάγκη εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ ) για τις περιοχές φυσικού κάλλους (Natura) του Ν. Κοζάνης. Η πρόταση μας αυτή εντάσσονταν σε μια δέσμη προτάσεων για την απορρόφηση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία.

Υπενθυμίζουμε ότι η κήρυξη μιας περιοχής ως προστατευόμενης, σύμφωνα με τον Ν.1650/86, περιλαμβάνει τρία στάδια. Το 1ο είναι η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) και η σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ). Ακολουθεί, ως 2ο στάδιο, η διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς, η οποία καταλήγει στην οριστική Πρόταση ΠΔ από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Το 3ο στάδιο είναι η υπογραφή και δημοσίευση του ΠΔ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Μετά την ενεργοποίηση των Κοινοτικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» (οδηγία 79/409/ΕΟΚ) και «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) η χώρα μας υποχρεώνονταν να εκπονήσει τις ΕΠΜ για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura, οι οποίες καθορίστηκαν με μελέτες πληρωμένες από το Ευρωπαϊκό ταμείο για το Περιβάλλον.

Οι ΕΠΜ αποβλέπουν στην:
Τεκμηρίωση και αξιολόγηση του αντικειμένου, που πρόκειται να προστατευτεί.
Διατύπωση προτάσεων και μέτρων προστασίας ή και διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής
Προετοιμασία της δημοσιοποίησης του σχεδίου προεδρικού διατάγματος που αφορά στην κήρυξη της περιοχής ως προστατευόμενης.


Άποψη της δυτικής πλευράς περιοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR125002 - "Πιέρια Όρη"


Γνωρίζουμε επίσης καλά ότι η προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και λειτουργία των περιοχών του δικτύου αποτελεί βασικό άξονα στη διαμόρφωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Στην Δυτική Μακεδονία με διάφορα διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις κηρύχθηκαν αρκετές περιοχές ως προστατευόμενες είτε σε διεθνές επίπεδο (Πρέσπα- Συνθήκη Ραμσάρ) είτε σε εθνικό επίπεδο. Χαρακτηρίστηκαν είτε ως Εθνικοί Δρυμοί ή ως διατηρητέα μνημεία της φύσης, ως περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ως καταφύγια θηραμάτων ή περιοχές με βιογενετικό απόθεμα. Οι περιοχές αυτές, που ευρίσκονται εντός των ορίων της Δυτικής Μακεδονίας ή εκτείνονται και σε άλλες περιφέρειες, είναι συνολικά 16 και αποτελούν, εκτός των άλλων, το δυναμικό οικοτουριστικό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας.

Όμως αυτό το πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο είναι αφημένο στις ορέξεις του καθενός και στις αυξανόμενες ανθρωπογενείς πιέσεις. Η διαδικασία οριοθέτησης, διαχείρισης και προστασίας είναι απελπιστικά αργή και ουσιαστικά έχει κολλήσει
Τον Δεκέμβριο του 2004 η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης είχε χαιρετήσει θετικά τις Αναλυτικές Διακηρύξεις της Δ/σνης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εκπόνηση των ΕΠΜ. (Οι 4 από τις 16 περιοχές Natura ήταν για την περιοχή του Σκλήθρου, για το όρος Βέρνον – Βίτσι, για τον Βαρνούντα και την περιοχή της Λίμνης Βεγορίτιδας – Πετρών). Έκτοτε ουδεμία είδηση υπάρχει για την πορεία των διακηρύξεων. Έγιναν οι σχετικές μελέτες ή τα χρήματα μένουν ακόμη ανενεργά στο ΥΠΕΧΩΔΕ ;
Τι λέει η Περιφέρεια επί του προκειμένου ;
Πως αντιδρούν οι Δήμοι και οι Νομαρχίες, στις περιοχές των οποίων περιλαμβάνονται οι περιοχές Natura ;
Η απορρόφηση των χρημάτων για το Περιβάλλον παραμένει πάντα μικρή και με τέτοιες αντιλήψεις – πολιτικές φοβόμαστε ότι θα παραμείνει για πολύ ακόμη .

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πληγωμένο Αρπακτικό.......Ένα μπράβο στην Οινόη!

Το Buteo buteo είναι ένα αρπακτικό πτηνό της πατρίδας μας που συναντάται σε όλη τη χώρα με τα ονόματα γερακίνα, βαρβακίνα ή ποντικοβαρβακίνα. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά αλλά και πτώματα και ανήκει στα προστατευόμενα. αρπακτικά πτηνά.Την περασμένη Τρίτη το μεσημέρι, δύο γεωργοί της κοινότητας Οινόης στην Κοζάνη, ο Παπαδόπουλος Ηλίας και ο πατέρας του, εντόπισαν μια τραυματισμένη βαρβακίνα σε αγροτική περιοχή της κοινότητάς τους. Ενημέρωσαν λοιπόν την Άμεση Δράση, η οποία στη συνέχεια ειδοποίησε την Οικολογική Κίνηση Κοζάνης. Μέλη της κίνησης παρέλαβαν τη βαρβακίνα από τους γεωργούς και την απέστειλαν στο Κέντρο Περίθαλψης Αγριων Ζώων ΚΕΠΑΖ στην Καστοριά. Εκεί διαπιστώθηκε η τραυματισμός της από κυνηγητικά σκάγια, που όμως της προκάλεσαν ιάσιμα τραύματα. Ο άτυχος «Ηλίας», -όπως ονομάστηκε το πτηνό από τους γεωργούς -θα παραμείνει στο ΚΕΠΑΖ έως ότου θεραπευτεί και είναι σε θέσει να επιστρέψει στον οικότοπό του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο 400 περίπου βαρβακίνες περιθάλπονται σε κέντρα περίθαλψης άγριων ζώων στην Ελλάδα, κι αυτό οφείλεται στο ενδιαφέρον απλών ανθρώπων που τυχαία εντοπίζουν τα τραυματισμένα πτηνά και κινητοποιούνται για τη διάσωσή τους.
Αυτό που έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι πραγματικά αξιέπαινο. Δε γνώριζε ότι το είδος είναι σημαντικό και προστατεύεται. Είδε απλώς ένα τραυματισμένο αρπακτικό στον οικισμό του και ειδοποίησε τις αρχές για να το διασώσουν. Ευτυχώς για τη βιοποικιλότητα στο νομό μας, υπάρχουν άνθρωποι που συγκινούνται όταν σώζουν ζωές και όχι όταν τις αφαιρούν.Όσο για τον «κυνηγό» που παραλίγο να σκοτώσει τη βαρβακίνα, θα θέλαμε να τον ρωτήσουμε τι ένιωθε την ώρα που το πτηνό έπεφτε στο έδαφος τραυματισμένο από τα σκάγια του. Πραγματικά, θα θέλαμε να ακούσουμε τι θα μας έλεγε.

Κοζάνη 23-11-2007

Οικολογική Κίνηση Κοζάνης

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ


ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ: Έχεις 2 αγελάδες και δίνεις τη μία στο γείτονά σου


ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ: Έχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση παίρνει και τις δύο και σουδίνει λίγο γάλα

ΦΑΣΙΣΜΟΣ: Έχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση παίρνει και τις δύο και σου πουλά λίγο γάλα


ΝΑΖΙΣΜΟΣ: Έχεις 2 αγελάδες, η κυβέρνηση τις παίρνει και σε σκοτώνει κιόλας


ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ: Έχεις 2 αγελάδες , η κυβέρνηση παίρνει και τις 2, σκοτώνει τη μία, αρμέγει την άλλη και στο τέλος πετά το γάλα


ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ: Έχεις 2 αγελάδες, πουλάς τη μία, αγοράζεις έναταύρο, πολλαπλασιάζεις το κοπάδι και η οικονομία αναπτύσσεται ομαλά. Στη συνέχεια, πουλάς όλο το κοπάδι, γίνεσαι εισοδηματίας και ζεις καλύτερα.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 2 αγελάδες, πουλάς τη μία και αναγκάζεις τηνάλλη να παράγει το γάλα που αντιστοιχεί σε 4 αγελάδες. Αργότερα, προσλαμβάνεις έναν εμπειρογνώμονα για να αναλύσει τους λόγους για τους οποίους η αγελάδα έπεσε νεκρή.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 2 αγελάδες και απεργείς επειδή θέλεις 3.

ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 2 αγελάδες και τις ανασχεδιάζεις έτσι ώστε ναέχουν το 1/10 του μεγέθους τους και να παράγουν 20 φορές περισσότερο γάλα.Μετά σχεδιάζεις ένα έξυπνο καρτούν, το ονομάζεις COWKEMON και το πουλάς σεόλο τον κόσμο.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 2 αγελάδες και τις ανασχεδιάζεις έτσι ώστε να ζουν 100 χρόνια, να τρώνε μία φορά το μήνα και να αυτοαρμέγονται.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις δύο αγελάδες αλλά δεν ξέρεις που είναι, έτσι κάνεις διάλειμμα για φαγητό.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις δύο αγελάδες, τις μετράς και μαθαίνεις ότι στην πραγματικότητα έχεις 5. Τις ξαναμετράς και μαθαίνεις ότι έχεις 42. Την τρίτη φορά μαθαίνεις ότι έχεις δύο ξανά. Μετά σταματάς να μετράς και ανοίγεις ακόμη ένα μπουκάλι βότκα.

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις δύο αγελάδες, 300 ανθρώπους να τις αρμέγουν,ισχυρίζεσαι ότι εξασφαλίζεις πλήρη απασχόληση και υψηλή παραγωγικότητα και συλλαμβάνεις τον δημοσιογράφο που ανακοινώνει τους παραπάνω αριθμούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις δύο αγελάδες, τις πουλάς όσο-όσο, με τα λίγα χρήματα που σου δίνουν δίνεις προκαταβολή για να πάρεις αυτοκίνητο, το οποίο αποπληρώνεις σε 7.083 δόσεις.

ΙΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις δύο αγελάδες και απλά τις λατρεύεις (είναι ιερό ζώο στην Ινδία)

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις δύο αγελάδες και είναι και οι δύο τρελές.

Η εξαγγελία για νέα λιγνιτική μονάδα αποδεικνύει ότι η τοπική ηγεσία έδωσε και πάλι «γη και ύδωρ» στη ΔΕΗ

Αυθαίρετο το συμπέρασμα δημάρχων, νομάρχη και συνδικαλιστών ότι συμφωνεί η τοπική κοινωνία

Το Δ.Σ της ΔΕΗ αποφάσισε τελικά ότι θα εγκαταστήσει στο Ν. Κοζάνης νέα λιγνιτική μονάδα ισχύος 450 MW και θα επεκτείνει τα ορυχεία της επιχείρησης, ξεριζώνοντας κι άλλα χωριά στο πέρασμα της.
Οι τοπικοί άρχοντες, ο Νομάρχης, πολλοί δήμαρχοι, τα Εργατικά Κέντρα και οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ έσπευσαν να δηλώσουν στα ΜΜΕ την ικανοποίηση τους, μιλώντας για νίκη της τοπικής κοινωνίας. Επέλεξαν δηλαδή να στηρίξουν για άλλη μια φορά αυτό ακριβώς το ενεργειακό μοντέλο που μας έχει οδηγήσει στο σημερινό περιβαλλοντικό και ενεργειακό αδιέξοδο.
Με γνώμονα τον άκρατο τοπικισμό και τα παλιομοδίτικα συνθήματα θεοποίησης του λιγνίτη οι τοπικοί άρχοντες και φορείς συνεχίζουν να επικροτούν τον χαρακτηρισμό της Ελλάδας σαν της πιο βρώμικης χώρας της Ευρώπης στον τομέα παραγωγής ενέργειας.
Κοντολογίς με την επιλογή τους αυτή οι υπέρμαχοι των νέων λιγνιτικών μονάδων ζητούν :
Ø «Να μην μετατοπιστεί η ενεργειακή καρδιά της χώρας προς το Νότο» δηλαδή να συνεχιστεί η «ενεργειακή υπερσυγκέντρωση με βαριές μονάδες», γεγονός που συνεπάγεται τεράστιες απώλειες μεταφοράς (μέχρι 10%), υψηλό κόστος δικτύων, και μειωμένη ευστάθεια του συστήματος.
Ø «Να μην απαξιωθεί ο λιγνίτης», δηλαδή να κλείσουμε τα μάτια μας στο γεγονός ότι τα στερεά καύσιμα ανήκουν στους βασικούς υπαίτιους του φαινομένου του θερμοκηπίου, των κλιματικών αλλαγών των καυσώνων, των πλημμυρών, των πυρκαγιών, που τόσο μας κοστίζουν σε απώλειες δασών, οικοσυστημάτων, ανθρώπινων ζωών και περιουσιών. (Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή αν την επόμενη δεκαετία δημιουργηθούν 200.000.000 περιβαλλοντικοί πρόσφυγες, που θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, εγκατάλειψη η οποία θα φέρει και τη δική μας σφραγίδα ευθύνης και συνενοχής …)
Ø «Να μην μειωθεί η λιγνιτική παραγωγή», «να επεκταθούν τα ορυχεία σε Ποντοκώμη κλπ» τουτέστιν να φτιάξουμε κι άλλα πληττόμενα χωριά, γιατί πρέπει να φάμε όλα τα αποθέματα – μαζί και τα ενδιάμεσα υπόγεια νερά- εμείς και μόνο εμείς, η γενιά της αρπαγής, δηλαδή να εξαντλήσουμε σε 100 χρόνια ένα φυσικό πόρο που η μάνα γη χρειάστηκε 2.000.000 χρόνια να τον σχηματίσει !

Δεν θα αναλωθούμε στο να εκθέσουμε τα επιχειρήματα μας κατά της εγκατάστασης νέας λιγνιτικής μονάδας. Δεν ωφελεί. Αφιερώσαμε αρκετές από τις δυνάμεις μας και ξοδέψαμε τόνους χαρτί για να πείσουμε την τοπική ηγεσία, η οποία κρατά πεισματικά τα αυτιά της κλειστά.
Η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησε να φωτίσει έναν άλλο ενεργειακό δρόμο. Δεν εναντιώθηκε γενικά και αόριστα στο λιγνίτη. Δέχθηκε ότι θα παραμείνει βασικό καύσιμο για αρκετά χρόνια ακόμη, αλλά με μια σαφή μείωση σύμφωνα με την παγκόσμια πρακτική (Βρετανία, Γερμανία, κλπ), αλλά και τις διεθνείς υποχρεώσεις μας. Δεν αρνηθήκαμε ότι μπορεί να γίνουν νέες λιγνιτικές μονάδες σε αντικατάσταση των παλιών, αλλά μόνον εφόσον τα εγκαθιστώμενα νέα λιγνιτικά MW θα ήταν λιγότερα από εκείνα που θα αποσύρονται (και όταν λέμε αποσύρονται να το εννοούμε). Πρότεινε δηλαδή η Οικολογική Κίνηση μια προγραμματισμένη σταδιακή μείωση της λιγνιτικής ισχύος, η οποία θα πρέπει φυσικά να συνοδευτεί με γενναία ανταλλάγματα, κίνητρα και επενδύσεις στις περιοχές που πλήττονται από τη συρρίκνωση της λιγνιτικής παραγωγής (Ν. Κοζάνης, Αρκαδίας, κλπ). Κατέθεσε φυσικά και τις προτάσεις της για τις ήπιες μορφές ενέργειας, την εξοικονόμηση, την πολιτική αποκέντρωση ισχύος. Προτάσεις, οι οποίες εκτός των άλλων θα παρέτειναν το χρόνο ζωής των λιγνιτικών αποθεμάτων και την εκμετάλλευση τους με πιο ήπιους ρυθμούς και καλύτερες αποδόσεις.
Έκανε όλον αυτό τον αγώνα της χωρίς να υπολογίσει κανένα πολιτικό κόστος. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε. Κέρδισε και πάλι ο λαϊκισμός και ο πολιτικαντισμος, ενώ παράλληλα εδραιώθηκε ένα είδος «ενεργειακού ιμπεριαλισμού» απέναντι στη σύγχρονη λογική αποκέντρωσης της ενέργειας.
Στο βωμό του τοπικισμού υπερβήκαμε κάθε όριο αντιδραστικότητας και αντιδρούμε πλέον σε κάθε αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, επειδή «έτσι τα βρήκαμε», επειδή έχουμε μάθει να κινούμαστε μόνο στον αστερισμό της ΔΕΗ, επειδή δεν μας αρέσουν τα παγκόσμια περιβαλλοντικά και ενεργειακά κριτήρια του 21ου αιώνα, και μένουμε προσκολλημένοι σε εκείνα του 1950.
Δεν ωφελεί λοιπόν να ξαναλέμε τα ίδια. Ο τοπικός διάλογος έχει τελειώσει και ήδη η Οικολογική Κίνηση σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους Πράσινους προσπαθεί να μπλοκάρει -μέσω των Ευρωπαϊκών θεσμών- την απόφαση για τη νέα λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ.
Εκείνο μόνο που θα τονίσουμε είναι ότι δεν είναι καθόλου προφανής ο ισχυρισμός των τοπικών αρχόντων και συνδικαλιστών ότι πρόκειται για νίκη της τοπικής κοινωνίας, η οποία συμφωνεί με τους χειρισμούς τους. Ούτε βέβαια μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ισχύει το αντίθετο, παρότι θα το θέλαμε. Εκτίμηση μας είναι πως στο συγκεκριμένο ζήτημα μια σημαντική μερίδα της κοινής γνώμης δεν συμφωνεί με την ηγεσία των τοπικών φορέων. Κάποιες ενδεικτικές σφυγμομετρήσεις που έγιναν τον τελευταίο χρόνο δείχνουν ότι ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Ήδη άρχισαν κι άλλες δυνάμεις να εκφράζουν το σκεπτικισμό και τις διαφοροποιήσεις τους για το λιγνιτικό μοντέλο (Ο ΣΥΝ ζήτησε να σταματήσει ΑΜΕΣΑ τη λειτουργία του ο ρυπογόνος ΑΗΣ Πτολεμαΐδας), ενώ ακόμη δεν τοποθετήθηκε επί της απόφασης του ΔΣ της ΔΕΗ ο δήμαρχος Κοζάνης κ. Κουκουλόπουλος.
Φρόνιμο λοιπόν είναι όσοι προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις να το κάνουν εξ ονόματος του εαυτού τους ή του οργάνου που αντιπροσωπεύουν κι όχι εν ονόματι «του λαού της περιοχής» ή της «τοπικής κοινωνίας». Ο λαός φυσικά τους εξέλεξε ως αντιπροσώπους του και φέρει την ανάλογη ευθύνη, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επικροτεί αυτόματα κάθε επιλογή τους.


Κοζάνη, 19-11-2007
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Οικολογική Κίνηση Κοζάνης : Δομή και δραστηριότητες

Η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης είναι μια ενεργή οργάνωση με 20ετή συνεχή λειτουργία. Η νομική μορφή της είναι ΜΚΟ με 7μελές Συμβούλιο και 100 περίπου μέλη. Λειτουργεί σε πλήρη εθελοντική βάση και οι οικονομικοί της πόροι είναι οι συνδρομές μελών και φίλων καθώς και κάποια ελάχιστη χρηματοδότηση από Εθνικές ή Κοινοτικές πηγές για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων.
Με βάση το καταστατικό οι στόχοι της είναι η προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Αγωνίζεται στο πλευρό του διεθνούς Οικολογικού κινήματος για τα θέματα του φαινομένου του θερμοκηπίου, της τρύπας του όζοντος, της ερημοποίησης, και συμμετέχει στους προβληματισμούς και τους αγώνες του κινήματος εναντίον της παγκοσμιοποίησης.
(Φώτο: Από την ακτιβιστική διαμαρτυρία της Οικολογικής Κίνησης για την κατάσταση του ποταμού Αλιάκμονα)


Στη συνέχεια σταχυολογούνται μερικές από τις δραστηριότητες της :
· Εκδηλώσεις για ποικίλα τοπικά και διεθνή περιβαλλοντικά προβλήματα (Ενεργειακό, νέες μονάδες ΔΕΗ, τοξικά, αμίαντος, διαχείριση υδάτινου δυναμικού, τοπικός πόρος ανάπτυξης, μεταλλαγμένα, κλπ)
· Κινητοποιήσεις – αντιδράσεις σε «αναπτυξιακές» επιλογές που πληγώνουν σοβαρά το περιβάλλον (νέες μονάδες της ΔΕΗ, μεταλλεία αμιάντου, κλπ)
· Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τα οικολογικά δρώμενα της Δυτικής Μακεδονίας (CD και DVD) και παρουσίαση του σε σχολεία
· Δενδροφυτεύσεις , καθαρισμός πάρκων
· Δραστηριοποίηση σε θέματα αστικού περιβάλλοντος (υπεράσπιση ελεύθερων χώρων, κυκλοφοριακό, διατηρητέα, πολεοδομικά)
· Ραδιοτηλεοπτικές παρεμβάσεις – ανακοινώσεις στον Τύπο για όλα σχεδόν τα θέματα οικολογικού ενδιαφέροντος
· Κατάθεση αναφορών στο Ευρωκοινοβούλιο για παραβιάσεις της νομοθεσίας περιβάλλοντος από την ΔΕΗ,
· Ακτιβιστικές ενέργειες για την αποτελεσματικότερη προβολή ορισμένων οξυμένων προβλημάτων
· Συμμετοχή στις Δημοτικές εκλογές δυο φορές (1990 και 1994) μ’ ένα ποσοστό 8%, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη μιας σταθερής κοινωνικής βάσης.
· Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές του 2004 με ποσοστό μέσα στην πόλη της Κοζάνης 4%, το υψηλότερο στη χώρα.

Από τις δραστηριότητες των τελευταίων ετών
1. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα LEADER+ σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβάλλοντος με αντικείμενο τα πέτρινα γεφύρια και τα μονοπάτια του Βοίου.
2. Πραγματοποίηση μεγάλης κινητής έκθεσης περιβαλλοντικών προβλημάτων στους 4 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στη Βλάστη και το Μαυροδέντρι, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2003. Τίτλος: «Δυτική Μακεδονία, ο αγώνας για το περιβάλλον μας ενώνει».
3. Συμμετοχή στην καμπάνια για τα νομοσχέδια εις βάρος των δασών με κεντρικό σύνθημα «Σταματήστε τη λεηλασία της Γης».
4. Κλιμάκωση του αγώνα για τον Πόρο Ανάπτυξης, μετά τη δικαίωση της Οικολογικής Κίνησης από το Δικαστήριο, τo οποίο χαρακτήρισε παράνομη τη σχετική Υπουργ. Απόφαση διαχείρισης του Πόρου.
5. Αποστολή πληγωμένων πουλιών στο Σταθμό Περίθαλψης Καστοριάς.
6. Υποστήριξη όσων σχολείων ζήτησαν τη συνδρομή μας για προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ενημερωτικό υλικό, ομιλίες, κλπ). Ομιλίες στα Δημοτικά ή Γυμνάσια Δρεπάνου, Ξηρολιμνης, Γαλατινής, στο 3ο Λύκειο Κοζάνης, κλπ)
7. Ανακοινώσεις για τα ρήγματα στα ορυχεία της ΔΕΗ
8. Μόνιμη συνεργασία με την Οικολογική Ομάδα ΤΕΙ (οικο-γκάλοπ, κοινή τηλεοπτική εμφάνιση, κλπ), η οποία Ομάδα συστεγάζεται στα Γραφεια μας.
9. Ξενία: Συνέχιση του αγώνα για να ανασταλεί η πώληση σε ιδιώτες (Άρθρα στον τύπο, ενημέρωση για εξελίξεις στα Ξενία Ηρακλείου, Λάρισας, κλπ, που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, Προσφυγή στο Συνήγορο του Πολίτη)
10. Εκδήλωση (ημερίδα) στην Κοζάνη με αντικείμενο τα «Μεταλλαγμένα», με τη βοήθεια της Ν.Α. Κοζάνης
11. Παρέμβαση για το γνωστό θέμα τοξικά –αμίαντος – ΜΑΒΕ (πρόγραμμα LIFE) και συμμετοχή σε σχετική ημερίδα στο Μικρόβαλτο.
12. Παραγωγή CD-rom με αντικείμενο τα περιβαλλοντικά προβλημάτα της Δυτικής Μακεδονίας. Ελεύθερη διάθεση στα Σχολεια της Περιφέρειας.
13. Παραγωγή DVD με αντικείμενο τα κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας και του Ν. Κοζάνης.
14. Τηλεοπτική διαμαρτυρία για το κόψιμο των πεύκων στο οικόπεδο του παλιού παιδικού Σταθμού στον Αγ. Κωνσταντίνο.
Η Oικολογική Kίνηση στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο γραφείο, (Πανδώρας 2 Κοζάνη) και διαθέτει μια μικρή δανειστική βιβλιοθήκη, οικολογικών βιβλίων, κασετών, κλπ.

Οικολογική Κίνηση Κοζάνης
Πανδώρας 2, Κοζάνη, 50100
Τηλ 24610 - 23113, 25512, 40161/148
Fax 24610 – 23113, 28311
Email elsa@teikoz.gr
www.ecokinisi.blogspot.com

Όχι στις …. καθαρές μορφές ενέργειας. Πατήστε κι άλλο γκάζι !!!

Το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΗ για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προβλέπει στη Μεγαλόπολη ένα τεράστιο φωτοβολταικό πάρκο, ισχύος 50 ΜW, επένδυση που – εκτός των άλλων - θα δημιουργήσει και εκατοντάδες θέσεις εργασίας στη φάση κατασκευής, αλλά και μόνιμες θέσεις στη φάση λειτουργίας.
Από το Δελτίο τύπου της ΔΕΗ διαβάζουμε ότι «ο φωτοβολταικός σταθμός (Φ/Β) θα εγκατασταθεί σε έκταση του ήδη εξαντληθέντος λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ στην περιοχή Χωρεμίου Μεγαλόπολης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που είναι σε μέγεθος από τα μεγαλύτερα Φ/Β πάρκα στον κόσμο. Η ετήσια παραγωγή του έργου θα είναι περί τα 58.000.000 κιλοβατώρες καθαρής ενέργειας, αρκετή για να καλύψει την ετήσια συνολική κατανάλωση 28.000 νοικοκυριών, που αντιστοιχούν στο 42% των νοικοκυριών του Νομού Αρκαδίας. Επίσης, θα μειωθεί σημαντικά η ρύπανση του περιβάλλοντος, αφού θα αποφεύγεται η εκπομπή 48.000 τόνων CO2 ετησίως και 200 τόνων SO2»

Στην Κοζάνη και σε όλο το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας δυστυχώς δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο. Ποιος διανοείται να το διεκδικήσει ; Σωματεία, Εργατικά κέντρα, Δήμαρχοι, νομάρχες, κλπ έχουν κολλήσει στο λιγνίτη και δεν τολμούν να κάνουν ούτε μία … απιστία.
«Κάτω τα χέρια από το εθνικό καύσιμο» . «Να μη χάσουμε ούτε ένα λιγνιτικό MW» Αυτά είναι τα συνθήματα της τοπικής εξουσίας, (πολιτικής, αυτοδιοικητικής και συνδικαλιστικής), και κανείς δεν σκέφτεται να προτείνει μια εναλλακτική λύση. Ούτε έστω ένα μικρό βήμα που δεν θα μειώσει τα MW που “δικαιούμαστε», αλλά απλά θα αντικαταστήσει μερικά «βρώμικα» ΜW με ισόποσα καθαρά.
Τίποτα ! Παραμένουμε καρφωμένοι στα «κεκτημένα», κι εμμένουμε να είμαστε ο νομός με τα πιο ρυπογόνα εργοστάσια στην Ευρώπη στον τομέα εκπομπών CO2.
Κολλημένοι στο βάλτο της ρύπανσης και στον απαρχαιωμένο τρόπο σκέψης. Χωρίς νέα οράματα ή καλύτερα με τα σκουριασμένα οράματα του 1950.

Ευτυχώς όμως, αντί για φωτοβολταικά έχουμε άλλες …. αστραφτερές προτάσεις για τα εξαντλημένα ορυχεία :
Μια πίστα αγώνων αυτοκινήτου Φόρμουλα 1 !
Έργα που θεοποιούν τις ταχύτητες και τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, συμβάλουν στην ακόμη μεγαλύτερη κατανάλωση του ήδη πανάκριβου πετρελαίου, καθώς και στην αύξηση των καυσαερίων και του νέφους.

Αυτό ακριβώς μας έλειπε !! . Πατήστε κι άλλο γκάζι……….

9-11-2007
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Προτάσεις της Οικολογικής Κίνησης για τον Πόρο Ανάπτυξης

Προτάσεις της Οικολογικής Κίνησης για τον Πόρο Ανάπτυξης

Σε προηγούμενο δημοσίευμα μας, (20 Οκτ. 2007), αναφερθήκαμε στη φιλοσοφία που πρέπει να διέπει τη διαχείριση του Πόρου Ανάπτυξης και τονίσαμε ότι οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να κατευθύνονται κυρίως σε έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ποιότητας ζωής. Επίσης τονίσαμε, για άλλη μια φορά, ότι ο Πόρος από την πρώτη μέρα κιόλας είχε εκτροχιαστεί, αφού χρησιμοποιήθηκε σε εργαλείο παραγοντισμού και μικροπολιτικής, κι ότι παρά τις όποιες διορθωτικές κινήσεις απέχει πολύ από τον πραγματικό του ρόλο.
Σήμερα επανερχόμαστε στο θέμα αντιπροτείνοντας μια σειρά δράσεων – προγραμμάτων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Πόρου (ΕΑΠ) της περιόδου 2007-2011. Οι προτάσεις αυτές διατυπώνονται εδώ περιληπτικά. Θα κατατεθούν πιο αναλυτικά στην Επιτροπή Σύνταξης του ΕΑΠ (ΑΝΚΟ). Ελπίζουμε οι περισσότερες να υιοθετηθούν και να ευρεθούν οι κατάλληλοι φορείς (Δήμοι, κλπ) να τις αναλάβουν ως φορείς υλοποίησης.

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου αγώνα για τις κλιματικές αλλαγές και της σταδιακής απεξάρτησης από τα «βρώμικα» ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, πετρέλαιο) προτείνουμε :
1.1 Χρηματοδότηση ενεργειακών μελετών για νέα Δημοτικά και Δημόσια κτίρια, τα οποία θα επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 40 %. Ήδη η ΕΕ έχει εκδώσει σχετική οδηγία, που εφαρμόζεται από πολλές χώρες μεγάλης ηλιοφάνειας (Ισπανία, Πορτογαλία), οι οποίες πετυχαίνουν εξοικονόμηση 30-70 % στα κτίρια. (Η Ελλάδα ως συνήθως καθυστερεί απελπιστικά). Επίσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν και οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις, εφόσον αφαιρεθεί το ποσοστό χρηματοδότησης από άλλα προγράμματα (πχ αναπτυξιακός νόμος). Στο ίδιο πλαίσιο μπορούν να χρηματοδοτηθούν μελέτες εξοικονόμησης ηλεκτροφωτισμού οδών, πάρκων, πλατειών.
Φορείς υλοποίησης : Όλοι οι Δήμοι , Νομαρχία, Υπηρεσίες.
1.2 Την κατασκευή στη λίμνη Πολυφύτου πρότυπου βιοκλιματικού κτιρίου, με οικολογικά υλικά και με ενεργειακή αυτάρκεια. Μπορεί να στεγάσει Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Αλιάκμονα και μικρό μουσείο της ιστορικής πορείας των παραποτάμιων οικισμών, Σταθμό περίθαλψης άγριων πτηνών και ζώων συνδεμένο με Παρατηρητήριο ορνιθοπανίδας, εκθετήριο κρασιών και άλλων τοπικών προϊόντων, εκπαιδευτικό εργαστήριο με απλά συστήματα παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας για επίδειξη σε μαθητές, κλπ. Επισκέψιμο από σχολεία , συλλόγους , τουριστικές ομάδες.
Φορέας υλοποίησης. Παραλίμνιοι Δήμοι. Συνεργαζόμενοι: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβενδού , Οικολογική Κίνηση Κοζάνης

1.2 Ερευνητικά προγράμματα για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ατμοσφαιρική Ρύπανση .
Ήδη τα Ανώτατα Ιδρύματα της Δυτικής Μακεδονίας «τρέχουν» ανάλογα προγράμματα και διαθέτουν εμπειρία και εξοπλισμό. Μπορούν συνεπώς να χρηματοδοτηθούν για νέες ερευνητικές προτάσεις, όπως «πρόγνωση και πρόληψη επεισοδίων ρύπανσης», εφαρμογές βιομάζας (με χρήση σιτοκαλαμιών που καίγονται στα χωράφια και ρυπαίνουν) , κλπ
Φορείς υλοποίησης : ΤΕΙ – Πανεπιστήμιο.
Στο ίδιο πλαίσιο μπορεί να εξετασθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης μικρών φωτοβολταικών αυτοπαραγωγών (για οικιακή χρήση), αρχικά τουλάχιστον σε Σχολικά Ιδρύματα και Καταφύγια Ορειβατικών Συλλόγων.

Μείωση απορριμμάτων με ανακύκλωση – κομποστοποίηση.
2.1 Πιλοτικό πρόγραμμα αποκεντρωμένης παραγωγής κομποστ σε μικροκλιμακα. Μελέτη δυνατοτήτων Νομού Κοζάνης, αγορά και διανομή κάδων κομποστοποίησης σε Δήμους αγροτικών και αστικών περιοχών σε χαμηλή τιμή, παρακολούθηση του έργου.
Φορέας υλοποίησης : ΔΙΑΔΥΜΑ και Αγροτικοί φορείς
2.2 Κατασκευή πιλοτικής μονάδας Μηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας απορριμμάτων ΜΒΤ για παραγωγή βιοαερίου RDF με υδρόλυση του οργανικού κλάσματος και στη συνέχεια παραγωγή ενέργειας με καύση του παραγόμενου αερίου. Η ΔΙΑΔΥΜΑ βέβαια έχει το δικό της επενδυτικό πρόγραμμα για μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, το οποίο είναι ακόμη σε φάση δημοπράτησης. Θα μπορούσε όμως –παράλληλα- να εμπλακεί και σε τέτοια προγράμματα, έστω σε επίπεδο εφαρμοσμένης έρευνας
Φορέας υλοποίησης : ΔΙΑΔΥΜΑ + ΤΕΙ
Όταν πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν περάσει σε νέες τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων , η Ελλάδα παραμένει στην παρωχημένη τεχνολογία των ΧΥΤΑ. Στη χωματερή δεν πρέπει να πηγαίνει κανένα «σκουπίδι», που να έχει έστω και μια θερμίδα «ζωντανή» ή ένα γραμμάριο ανακτήσιμου υλικού.

Προγράμματα αποσύνδεσης της γεωργίας από την σπατάλη φυσικών πόρων (νερού, ενέργειας), χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.
3.1 Ενέργειες προβολής των βιολογικών και τοπικών προϊόντων. Να διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων σε συνεννόηση με τους βιοκαλλιεργητές. Μπορεί ακόμη να εξεταστεί ο πιο προωθημένος στόχος σκεπαστής αγοράς βιολογικών και τοπικών προϊόντων μέσα στην πόλη της Κοζάνης ή και της Πτολεμαΐδας.
Φορέας υλοποίησης : Δήμος Κοζάνης ή Πτολεμαΐδας – Αγροτικοί φορείς –βιοκαλλιεργητές

Διαχείριση νερών, παρακολούθηση και εμπλουτισμός υδροφορέων.
Πρόκειται απλά για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000 για τα νερά, που έχει ήδη ενσωματώσει η Ελλάδα στην νομοθεσία της, χωρίς όμως να κάνει τίποτα σε πρακτικό επίπεδο. Επειδή το πρόβλημα στην περιοχή είναι οξυμμένο, λόγω των τεράστιων καταναλώσεων της ΔΕΗ και της καταστροφής της υπόγειας υδροφορίας από τις εξορύξεις, δεν μπορεί να αρκουμαστε στους κλασσικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης, εθνικούς και κοινοτικούς, που συχνά σκοντάφτουν στη γραφειοκρατία. Μέσω του Πόρου μπορεί να χρηματοδοτηθεί:
4.1. Η τράπεζα υδρολογικής πληροφορίας, που καρκινοβατεί ή δομείται αποσπασματικά, και η πλήρης παρακολούθηση (monitoring) των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων.
4.2 Μικρά έργα προστασίας και αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού.
Είναι γνωστό ότι το υδατικό ισοζύγιο στη λεκάνη Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου είναι αρνητικό. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να προτείνονται λύσεις με μόνο κριτήριο την εντατικοποίηση των αρδεύσεων που επιδεινώνουν το πρόβλημα .
Προτείνεται μια λύση άμεσης απόδοσης που απαιτεί ήπιες και μικρές επεμβάσεις. : τα χαμηλά φράγματα ανάσχεσης της χειμαρρικής ροής προς εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων. Αυτά λειτουργούν παράλληλα και ως τεχνικά έργα διευθέτησης της κοίτης χειμάρρων, ως αντιδιαβρωτικά και ως αντιπλημμυρικά, αποτελούν δηλαδή έργα πολλαπλής χρησιμότητας. Η τεχνική έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στη Νάξο. Για την εφαρμογή της απαιτείται εμπεριστατωμένη μελέτη καταγραφής των πηγών (και των στερεμένων), γνώση των υδροδυναμικών συνθηκών ανάπτυξης των πηγών και εντοπισμός των θέσεων εφαρμογής.
Φορείς υλοποίησης : Ν.Α Κοζάνης (ΚΕΠΕ) – Πανεπιστήμιο- ΤΕΙ – ΙΓΜΕ

Δάση – Δασικές εκτάσεις
Ο Νομός Κοζάνης είναι από τους πιο αποδασωμένους της χώρας. Ευρίσκεται κάτω από τον ελληνικό μέσο όρο δασοκάλυψης. Υπάρχουν εκτεταμένες περιοχές με υποβαθμισμένα εδάφη ή με αποψιλωμένα δάση. Τα περισσότερα βουνά του νομού είναι φαλακρά ή με αραιή βλάστηση. Οι δραστηριότητες της ΔΕΗ έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Συνεπώς η ανάγκη ενίσχυσης της φυσικής βλάστησης είναι επιτακτική.
Πάγια πρόταση μας ήταν η χρηματοδότηση εκτεταμένων δασώσεων - αναδασώσεων από τον πόρο ανάπτυξης με σκοπό την μακροπρόθεσμη ανόρθωση των οικοσυστημάτων στην ευρύτερη περιοχή. Αναφέρουμε τρία παραδείγματα :
5.1 Μελέτη και εφαρμογή δασώσεων – αναδασώσεων σε περιοχές γύρω από το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Χοντρικά τα στάδια έχουν ως εξής :
>Χαρτογράφηση - αξιολόγηση της βλάστησης
>Εγκατάσταση συστήματος διαχρονικής παρακολούθησης
>Μελέτη και εκτέλεση αναδασωτικών και καλλιεργητικών εργασιών
Φορείς υλοποίησης : Ν.Α Κοζάνης- Ενεργειακοί Δήμοι- Δασαρχεία.
5.2 Τεχνητή αναδάσωση της περιοχής δυτικά του Άϊ Λια έως το Σιόποτο
Είναι και παλιά πρόταση του Δασαρχείου Κοζάνης. Καιρός να γίνει ένα φρεσκάρισμα της σχετικής μελέτης και να μπει σε εφαρμογή.
Φορείς υλοποίησης : Δήμος Κοζάνης- Δασαρχείο Κοζάνης.
5.3 Αποκατάσταση των καμένων περιοχών.
Εφόσον δεν έχουν ενταχτεί σε κάποιο πρόγραμμα ανασυγκρότησης οι καμμένες εκτάσεις των Πιερίων μπορεί να ανακάμψουν και με τη στήριξη του Πόρου. Το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει :
Αντιπλημμυρικά έργα στην καμένη έκταση
Αντιπυρικές ζώνες
Φυσικές λιμνοδεξαμενές
Πυροφυλακια.
Εκπόνηση τοπικών σχεδίων δασοπυρόσβεσης και εκπαίδευση πληθυσμού - εθελοντών
Φορείς υλοποίησης : Δήμος Βελβενδού - Δασαρχείο.


Προστασία περιοχών φυσικού κάλλους
6.1 Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών ΕΠΜ για τις περιοχές Natura του Ν. Κοζάνης.
Οι 6 περιοχές φυσικού κάλλους του Ν. Κοζάνης, που υπάγονται σε καθεστώς διαχείρισης Natura (Άρκευθοι GR 1330003, Μπούρινος GR 1330001, Πιέρια GR 1250002, κλπ) προστατεύονται μόνο στα χαρτιά. Όσο καθυστερεί η διαχείριση τους υποβαθμίζονται και συρρικνώνονται. Αναγκαστικά θα πρέπει κι εδώ να ζητηθεί η συνδρομή του Πόρου.
Οι ΕΠΜ περιλαμβάνουν την οριοθέτηση, χωροθέτηση, καταγραφή του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, την αξιολόγηση της κατάστασης των τύπων οικοτόπων και ειδών. Στη συνέχεια την εκπόνηση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων, στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, προβλέπονται δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις του κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής.
Η επιβίωση των προστατευόμενων περιοχών συνδυάζεται με την προώθηση της βιολογικής γεωργίας, οικοτουριστικών δράσεων (ορειβατικά μονοπάτια, πολιτιστικές διαδρομές) και προϋποθέτει την προστασία από πυρκαγιές,.
Φορείς υλοποίησης : Ν.Α Κοζάνης και οι κατά τόπους Δήμοι

Αποκαταστάσεις εγκαταλειμμένων λατομείων.
Σε όλο το Ν. Κοζάνης υπάρχει πληθώρα εγκατελειμένων λατομείων, σε μερικά από τα οποία η κατάσταση είναι άθλια. Με την βοήθεια του Τοπικού Πόρου μπορούν να καταγραφούν και να αρχίσουν οι αποκαταστάσεις τους. Εννοείται ότι μιλάμε για παλιά λατομεία, για τα οποία ο πρώην ιδιοκτήτης δεν έχει –με βάση το νόμο- υποχρέωση αποκατάστασης. Μερικά από αυτά βρίσκονται δίπλα ή και μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Ενδεικτικές προτάσεις :
7.1. Το παλιό λατομείο δίπλα στη Ν. Καρδιά, όπου καταλήγουν ο όλα τα είδη των αποβλήτων: Σκουπίδια, παλιά λάστιχα, ψόφια ζώα, υγρά απόβλητα.
7.2. Το παλιό λατομείο στον Ψηλό Άϊ Λια. Kι εδώ η ιστορία είναι παλιά, όπως επίσης και οι διαμαρτυρίες των οικολογικών και ορειβατικών οργανώσεων επειδή ο ιστορικός λόφος μεταβλήθηκε σε σκουπιδότοπο – μπαζότοπο. Πλέον η απόρριψη μπάζων απαγορεύεται, αλλά παραμένει το αίτημα για καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής και για μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση - ανάπλαση του λατομείου και του περιβάλλοντα χώρου.
Η ανάπλαση του χώρου θα μπορούσε να συνδυαστεί με την κατασκευή ενός παραδοσιακού αγροτόσπιτου στους πρόποδες με μεγάλη αυλή και τα βοηθητικούς χώρους. Εκεί θα μπορούν να φιλοξενούνται ποικιλία εκδηλώσεων προβολής – ψυχαγωγίας, όπως ο παραδοσιακός τρύγος, η παρασκευή του τσίπουρου, το ξαναζωντάνεμα των εθίμων, κλπ. Πρόβλεψη για κατασκευή «δορυφορικών» παραδοσιακών μαγαζιών ψυχαγωγίας κατά τα πρότυπα του Μύλου της Θεσσαλονίκης, (ως ένα αντίδοτο στη μονότονη ψυχαγωγία των clubs της πόλης).
Φορείς υλοποίησης : Δήμος Κοζάνης, λοιποί ΟΤΑ

Αστικό περιβάλλον
8.1. Αγορές - ανταλλαγές οικοπέδων για δημιουργία μικρών ελεύθερων χώρου πρασίνου σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, (Κοζάνη). Η δημιουργία πάρκων (όπως αυτό στη Δαβάκη) είναι μια διέξοδος, αλλά δεν μπορεί να δώσει ανάσες στο κέντρο της πόλης και στην γύρω γειτονιές που ασφυκτιούν. Ο Πόρος κακώς μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιήθηκε ως πολεοδομικό εργαλείο για πολεοδομικές παρεμβάσεις με ειδικά χαρακτηριστικά, οι οποίες συνάδουν με το στόχο ‘ποιότητα ζωής’. Κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί διάφορες τέτοιες κινήσεις (κατεδάφιση παλιών κτιρίων ΟΤΕ, ΕΓΣ), οι οποίες καθυστερούν. Καιρός να κατατεθούν κι άλλες προτάσεις ανακούφισης του κέντρου μέσω του Πόρου, αφού γίνουν οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις με τους οικοπεδούχους.
8.2. Αγορές και ανακαινίσεις διατηρητέων ή άλλων αξιόλογων κτισμάτων. Είναι γνωστό ότι η Κοζάνη απογυμνώθηκε σχεδόν τελείως από τα μακεδονικά, τα νεοκλασικά και τα πέτρινα σπίτια της. Οι ευθύνες και οι λόγοι δεν είναι του παρόντος. Κάποια από τα εναπομείναντα σπίτια μπορεί να αγοραστούν, να ανακαινιστούν, να στεγάσουν υπηρεσίες πολιτισμού ή τουρισμού ή και συλλόγους με ανάλογη δράση, ή να μετατραπούν σε θεματικά επισκέψιμα μουσεία. Προτείνονται σε πρώτη φάση οι παλιές κατοικίες Ζώτου και Γκορτσούλη.
8.3. Κατασκευή υποδομών, που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο. Επέκταση - βελτίωση των υποδομών για τον πεζό και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Υποστήριξη τοπικών πολιτικών για τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο. Κατασκευή ποδηλατοδρόμων περιμετρικά των πόλεων και ειδικών διαμορφώσεων εσωτερικά για την ασφαλή και άνετη κίνηση των ποδηλατών
Φορείς υλοποίησης : Δήμος Κοζάνης, λοιποί ΟΤΑ

Πλήρης επιδημιολογική μελέτη
Οι μέχρι τώρα σχετικές μελέτες ήταν αποσπασματικές και επιφανειακές και εξέταζαν ένα μέρος των επιπτώσεων στην υγεία (πχ μόνο αναπνευστικά ή μόνο θνησιμότητα). Με το «βαρύ πυροβολικό» των ασθενειών, καρκίνους –καρδιακά, κλπ, δεν ασχολήθηκε συστηματικά κανένας. Χρειάζεται σοβαρή συσχέτιση ρύπων και ασθενειών μέσω της χρήσης νοσοκομειακών αρχείων, της χρησιμοποίησης αξιόπιστων μοντέλων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Είναι απαραίτητη λοιπόν μια «Ολοκληρωμένη μελέτη επιπτώσεων της ρύπανσης στον ανθρώπινο οργανισμό, στο λεκανοπέδιο Κοζάνης – Πτολεμαΐδας» με την συμμετοχή πολλών συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων, ιατρικών και μη. (Επιδημιολόγοι, Πνευμονολόγοι, Αιματολόγοι, Ακτινοφυσικοί, Επιστήμονες τροφίμων, κτλ).
Κατά την άποψη μας η μελέτη αυτή πρέπει να ανατεθεί μετά από διεθνή διαγωνισμό με βάση λεπτομερειακά καθορισμένες προδιαγραφές.
Φορείς υλοποίησης : ΝΑ Κοζάνης και Ιατρικοί σύλλογοι

Δημιουργία μονάδας διαχείρισης οργανικών διαλυτών.
Οι διαλύτες αυτής της κατηγορίας (πετρελαϊκά παράγωγα, υπολείμματα βαφείων, κλπ), λόγω έλλειψης εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας στην Ελλάδα, απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις ή αποστέλλονται στο εξωτερικό (μικρές ποσότητες) με πολύ ακριβό τίμημα. (Να αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Ένα κιλό νέφτι κοστίζει 1 €, ενώ το χρησιμοποιημένο νέφτι για να σταλεί ως απόβλητο στη Γερμανία κοστίζει 2 €/κιλό + 300 € ή άδεια εξαγωγής. Είναι προφανές ότι μικρές βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν νέφτι δεν ακολουθούν το δρόμο της – πανάκριβης – εξαγωγής, αλλά το ..φουντάρουν όπου βρουν).
Κάτω λοιπόν από ορισμένες προϋποθέσεις θα μπορούσε να εγκατασταθεί μια μικρή μονάδα διαχείρισης διαλυτών σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία θα συνδύαζε μεθόδους ανακύκλωσης και καταστροφής σε υψηλές θερμοκρασίας.

Φορέας υλοποίησης : Τοπική ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με Ιδιώτη
Σχήμα χρηματοδότησης : Ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα και κάλυψη της ίδιας συμμετοχής από τον Πόρο


8 Νοεμβρίου 2007

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

________________________________________________
_________________________________________
________________________________