Μίνι Έρευνα Επισκεψημότητας του BLOG μαςΗ παραπάνω πρόχειρη έρευνα έγινε μέσω του που blog της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης από τις 20-9-2007 (ημέρα δημιουργίας του blog ) μέχρι τις 31-12-2007

Διήρκεσε 3 μήνες και πήραν μέρος 95 άτομα από το σύνολο των επισκεπτών του site.
Το 67 % των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι δεν είναι μέλη της Οικολογικής, αλλά οι μισοί περίπου από αυτούς θα ήθελαν να γίνουν.

Αρκετοί από όσους εξέφρασαν την επιθυμία τους να γίνουν μέλη έκαναν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, αλλά μόλις 4 ολοκλήρωσαν τη διαδικασία. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι υπήρχε μια χρονοβόρα διαδικασία κατά την αποστολή της αίτησης μέσω email. (Οι περιορισμένες υπηρεσίες που μας παρέχει το blog, δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μια φόρμα για online συμπλήρωση)

Σχετικά με αυτούς που δήλωσαν μέλη της Οικολογικής Κίνησης., θα πρέπει να συμπτύξουμε τις απαντήσεις «Ναι» και «Είμαι ενεργός», αφού, λόγω των περιορισμών, που έθετε το blog, δεν μας δινόταν η δυνατότητα να επεξηγήσουμε στους ερωτηθέντες τη διαφορά του «μέλους» από το «ενεργό μέλος». Συνολικά λοιπόν ένας στους τρεις συμμετέχοντες δήλωσε μέλος , ενεργό ή μη.

Η έρευνα ήταν ενδεικτική και δυστυχώς δεν μας βοηθάει να εξάγουμε περισσότερα συμπεράσματα.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν θα προχωρήσουμε σε μια πιο ολοκληρωμένη έρευνα.
Οικολογική Κίνηση Κοζάνης, 21-1-2008


Λουκάς Νίτσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:


________________________________________________
_________________________________________
________________________________