Αλλαγές λόγω Κλίματος στην Κατανομή των Ελληνικών Αναπαραγόμενων Ειδών

Οι ειδικοί μελετούν τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών σε ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων και μάλιστα, εφαρμόζοντας διάφορα μοντέλα, προβαίνουν σε προβλέψεις.
Όπως ήταν και θεωρητικώς αναμενόμενο, οι κλιματικές αλλαγές που απειλούν τον πλανήτη μας, θα επιφέρουν πολλά προβλήματα και στα πουλιά, τα οποία είναι από τους πιο ευαίσθητους οργανισμούς, σε τέτοιου είδους μεταβολές.
Σας παραθέτω ένα email που μου έστειλε ο κ. Κομνηνός Θεόδωρος, ο οποίος, βασιζόμενος στη μελέτη μιας πρόσφατης πανευρωπαϊκής έρευνας, έχει προβεί σε συμπεράσματα για τις αλλαγές στην ποικιλία της πτηνοπανίδας της χώρας μας.
Το email ακολουθούσε και μια βάση του Εxcel με τα ελληνικά είδη και τις αλλαγές που προβλέπονται έως τα τέλη του 21ου αιώνα. Λόγο περιορισμών που έχουμε στο blog δεν μπορέσαμε να την ανεβάσουμε. Επειδή το θέμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, θα το κάνουμε μόλις είναι έτοιμο το επίσημο site μας.
Λουκάς Νίτσας
_____________________________________
Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε ο Άτλαντας με τα αναπαραγόμενα είδη πουλιών της Ευρώπη και τις προβλέψεις που δείχνουν την μελλοντική κατανομή τους λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το βιβλίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις LYNX και γράφτηκε από επιστήμονες της RSPB, της BirdLife International, του EBCC και των πανεπιστημίων Durham και Cambridge .

Εφαρμόζοντας κάποια μοντέλα και παίρνοντας υπόψη κάποιες παραμέτρους έχουν κάνει κάποιες προβλέψεις για τις αλλαγές στην κατανομή των αναπαραγόμενων ειδών πουλιών της Ευρώπης. Αρχικά δείχνουν την κατανομή των πουλιών όταν είχε κυκλοφορήσει ο Άτλαντας των αναπαραγόμενων ειδών της Ευρώπης πριν από 10 περίπου χρόνια, και στην συνέχεια παρουσιάζουν την κατανομή των ειδών με βάση τη σημερινή κατάσταση και αυτήν που ενδεχομένως επικρατήσει τα επόμενα 10-20 χρόνια (1η πρόβλεψη) και τέλος την κατανομή των ειδών στα τέλη του 21ου αιώνα (2η πρόβλεψη). Αν ισχύσουν όσα γράφουν, τότε η κατάσταση είναι πραγματικά αποκαρδιωτική.

Για τα ελληνικά δεδομένα, με βάση τα δεδομένα του τότε Άτλαντα, οι αλλαγές στα τέλη του αιώνα 2070-2099 προβλέπεται να είναι πολύ μεγάλες, με πολλά είδη να σταματούν να φωλιάζουν στον ελλαδικό χώρο, κάποια άλλα να περιορίζονται αρκετά και κάποια να έχουν οριακή παρουσία στην Ελλάδα με πολύ μικρούς πληθυσμούς. Κάποια είδη παραμένουν σταθερά, πολύ λίγα εμφανίζουν μια μικρή αύξηση, ενώ έχουμε και παρουσία ορισμένων καινούριων ειδών για την Ελλάδα, κυρίως από είδη της Ιβηρικής χερσονήσου (σχεδόν δηλαδή όλα). Τα δασικά είδη είναι αυτά που η Ελλάδα τα χάνει σχεδόν όλα ή θα έχουν οριακή κατανομή στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Όσο, ίσως, και υπερβολικά να φαίνονται κάποια από αυτά τα στοιχεία, σίγουρα οι αλλαγές θα είναι, με βάση τα σημερινά δεδομένα και το πως εξελίσσονται τα γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγκαστικά μεγάλες. Σας στέλνω ένα αρχείο Excel που ετοίμασα, με τα ελληνικά είδη και τις αλλαγές για τη 2η μόνο πρόβλεψη, δηλαδή για τα τέλη του 21ου αιώνα και πιστεύω να βρείτε τα στοιχεία ενδιαφέροντα.

Φιλικά

Θόδωρος

Theodoros Kominos
Bsc Zoology - Ecology
Msc Conservation Biology
Tel. 210 3804365 - 6977815941
Fax 210 3804365
Zoodohou Pigis 16, 10681
Athina
tkominos@hotmail.com
Kithironiscus@yahoo.gr
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Brian Huntley, Rhys E. Green, Yvonne C. Collingham and Stephen G. Willis (2007) A climatic atlas of european breeding birds. Durham University, The RSPB and Lynx Edicions, Barcelona. Published as a partnership between Durham University, The RSPB and Lynx Edicions in association with the University of Cambridge, BirdLife International and EBCC.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


________________________________________________
_________________________________________
________________________________