Τιμές υπερβάσεων ιπτάμενης τέφρας καμινάδων της ΔΕΗ

Έγγραφο που εστάλει από Οικολογικές και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και Συλλόγους του Νομού Κοζάνης προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και αφορά τις τιμές υπερβάσεων ιπτάμενης τέφρας των καμινάδων της ΔΕΗ:
Προς Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
Ν.Α Κοζάνης
Φαξ: 2461067440

20 Μαρτίου 2008
ΘΕΜΑ: «Τιμές υπερβάσεων ιπτάμενης τέφρας καμινάδων της ΔΕΗ».


Σε συνάντηση των οργανώσεών μας (βλ. πίνακα) στο Μαυροδέντρι στις 19 Μαρτίου 2008 αποφασίσαμε και σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε στοιχεία της Υπηρεσίας σας που αφορούν:
· Τις υπερβάσεις των ορίων εκπομπών τέφρας από 1-1-2007 έως την 29-2-2008, που αφορούν τις μονάδες της ΔΕΗ στο ΛΚΔΜ (ΑΗΣ Καρδιάς, Πτολεμαΐδας, Αγ. Δημητρίου και Αμυνταίου). (Ημερομηνίες, μονάδα ΔΕΗ, τιμές υπερβάσεων, και αντίστοιχα ισχύοντα όρια).
· Τις υπερβάσες συγκεντρώσεων αιωρουμένων σωματιδίων που αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καταγράφηκαν από τους μετρητές της Νομαρχίας – ΥΠΕΧΩΔΕ ή από τους συνεργαζόμενους με την Υπηρεσία σας φορείς, ΔΕΗ, ΤΕΙ, Πανεπιστήμιο. (Ημερομηνίες, τοποθεσία μετρητή, τιμές υπερβάσεων, και αντίστοιχα ισχύοντα όρια).
· Τις υπάρχουσες Εκθέσεις αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας της Νομαρχίας Κοζάνης που αφορούν τις παραπάνω υπερβάσεις.

Επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε:

  • Ποιες Εκθέσεις σας συνοδεύτηκαν με την επιβολή προστίμου από τον (εκάστοτε) Νομάρχη την τελευταία πενταετία.
  • Ποιες από τις Εκθέσεις σας αυτές, που ως γνωστόν κοινοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και στο ΥΠΕΧΩΔΕ, συνοδεύτηκαν επίσης με επιβολή προστίμων και από τις εν λόγω Υπηρεσίες.

Σε αναμονή των απαντήσεων σας
Ευχαριστούμε


Οικ. Κίνηση Κοζάνης
Οικολογική Κοινωνική Παρέμβαση Πτολεμαΐδας
Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δ. Υψηλάντη
Σύλλογος Περιβάλλοντος Ελλησπόντου
Σύλλογος για την Καταπολέμηση της Ανεργίας και Ανάπτυξη της Περιοχής Αγ. Δημητρίου
Σύλλογος Περιβάλλοντος Ακρινής
Σύλλογος Πληττομένων Μαυροπηγής

Υ.Γ. Αναμένεται η συμμετοχή και άλλων Περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής που θα εξετάσουν την συμμετοχή τους στα Διοικητικά τους όργανα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


________________________________________________
_________________________________________
________________________________